Wet zorg en dwang: dit zijn de nieuwe afspraken en wijzigingen per 2024

Sinds 1 januari 2024 gelden er nieuwe afspraken voor de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Alle instellingen voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg in Nederland kunnen werken met de afspraken, om zo de rechten van cliënten en patiënten te waarborgen.

Achttien organisaties hebben de ‘bestuurlijke afspraken’ bekrachtigd met een handtekening. Het betreft tijdelijke afspraken, totdat er een nieuw wetsvoorstel komt dat waarschijnlijk in 2026 ingaat.

De reden om een bestuurlijk akkoord met nieuwe afspraken te sluiten, was dat de Wet zorg en dwang in de praktijk moeilijk uitvoerbaar bleek. De nieuwe afspraken moeten de uitvoering van de wet nu al makkelijker maken en de rechtsbescherming versterken voor mensen die met onvrijwillige zorg te maken hebben.

Wijzigingen Wzd: stappenplan en cliëntvertrouwenspersoon

Een van de wijzigingen betreft het stappenplan. Organisaties hebben nu meer mogelijkheden om de zorg beter op de individuele behoeften af te stemmen en krijgen meer ruimte om zelf keuzes te maken bij de inzet van deskundigen. De evaluatie van de zorg hoeft niet meer standaard na vier weken te gebeuren, maar kan uitgesteld worden tot maximaal zes maanden na de start als de situatie dat vereist. Daarnaast is de periode waarin iemand onvrijwillige zorg kan ontvangen verlengd van drie naar zes maanden en is de rechtspositie van de cliënt versterkt.

Een andere wijziging behelst een stevigere basis voor de functie van de cliëntvertrouwenspersoon (cvp), die een luisterend oor en ondersteuning biedt aan cliënten die vragen of zorgen hebben over de zorg die zij ontvangen. Voor de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon wordt in de nieuwe afspraken meer geld uitgetrokken.

Overige wijzigingen Wet zorg en dwang

Ook omtrent het (veilig) vergroten van de vrijheid van cliënten, procedures rondom onvrijwillige zorg bij kinderen tot 12 jaar en uitbreiding van de doelgroep – om ook mensen met gerontopsychiatrische problematiek of een autismespectrumstoornis te omvatten – zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Om de uitvoering van de Wzd in de thuissituatie te verbeteren, is ook daarvoor per 1 januari 2024 extra budget beschikbaar. Tenslotte wordt de herbeoordeling van bepaalde besluiten op grond van de Wet zorg en dwang uitgesteld tot er wetswijzigingen zijn doorgevoerd. Cliënten behouden echter de mogelijkheid om een herbeoordeling aan te vragen bij het CIZ als zij dit noodzakelijk achten.

Knowledge Monk heeft de wijzigingen rondom de Wzd gebundeld in een overzichtelijk document. In dit gratis document staat een toelichting per wijziging, zodat zorgverleners deze goed kunnen toepassen in hun werk.

Vraag het document met wijzigingen nu aan

E-learning Wet zorg en dwang

In de online cursus Wet zorg en dwang van Knowledge Monk zijn de wijzigingen per 2024 opgenomen. Deze e-learning leert zorgverleners in circa twee uur de belangrijkste basiskennis om volgens de Wzd te werken.

Meer informatie over de e-learning

Training Wet zorg en dwang

Voor zorgprofessionals die meer verdieping willen over de Wet zorg en dwang organiseert Threewise zorgacademie (zusterbedrijf van Knowledge Monk) de training Wet zorg en dwang. Met deze driedaagse training zijn zorgverleners goed voorbereid op hun rol en de samenwerking met andere deskundigen ten aanzien van de Wzd.

Ontdek de training Wet zorg en dwang

 

Lees ook:

3 gesprekstechnieken in de zorg voor goede communicatie

Communicatie in de zorg: methoden en tips om professioneel te communiceren met collega’s