Overgangsjaar Wet Zorg en Dwang niet verlengd

Op 17 december jongstleden heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de volgende hoofdpunten:

  • Er is nog veel werk aan de implementatie van de Wet Zorg en Dwang;
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zal in 2021 signalerend, stimulerend en agenderend toezicht blijven houden en handhavend optreden indien de kwaliteit en veiligheid in het geding zijn;
  • Crisiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening of gelijkgestelde aandoening is ook vanaf 2021 geborgd.

In de brief staat ook dat het overgangsjaar voor de Wzd niet wordt verlengd. Dat betekent dus dat organisaties en hun medewerkers zich daaraan dienen te houden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft wel aangegeven pas handhavend op te treden als kwaliteit en veiligheid in het geding zijn.

Dat betekent dus dat zorgorganisaties nog ruimte krijgen voor een goede implementatie. De volgende zaken moeten per 1 januari 2021 aantoonbaar zijn geregeld: het Wzd-zorgplan, het aanstellen van de vereiste Wzd-functionarissen, het aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie en de toegang tot een cliëntenvertrouwenspersoon.

Volgens de minister is de implementatie van de Wzd een langer lopend proces waarbij leren en ontwikkelen ook na 2020 zal doorgaan. Daarom is afgesproken om voor 2021 en 2022 samen met alle relevante partijen te werken aan de uitvoering van een vervolg-implementatieagenda.

U heeft dus nog wat tijd om uw medewerkers op te leiden. Daar helpen wij u graag bij. Knowledge Monk heeft, samen met de Threewise Zorgacademie, een duidelijke en gebruiksvriendelijke e-learning module ontwikkeld. Hiermee leert de deelnemer in ongeveer 2 uur tijd de belangrijkste basiskennis om volgens deze nieuwe wet te gaan werken.

Deze cursus levert 2 accreditatiepunten op voor het Kwaliteitsregister Verzorgenden en Verpleegkundigen en Register Zorgprofessionals.

  • Als u de e-learning over de Wet Zorg en Dwang wilt doorlopen, klik dan hier 
  • Als u de brief van de minister helemaal wilt lezen, klik dan hier.
  • Als u meer wilt weten over de toepassing van de Wet Zorg en Dwang tijdens de Corona Crisis, klik dan hier.