Nieuw: e-learning HACCP Zorg met Hygiënecode 2023

Knowledge Monk heeft een nieuwe versie van de e-learning HACCP Zorg ontwikkeld. In deze online cursus is de Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie – die per 1 juli 2023 is ingegaan – op een heldere en interactieve manier verwerkt.

De Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie werd op 1 juli 2023 van kracht. Op dat moment vervielen de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie en de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen. De nieuwe hygiënecode is een samenvoeging van de twee eerdere edities.

In de nieuwe richtlijnen krijgen werkprocessen een belangrijkere rol en vermindert het aantal standaardinstructies voor zorginstellingen. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat processen nu leidend zijn in plaats van de vorm van zorg. Met de nieuwe hygiënecode hoeven medewerkers niet meer te wisselen tussen verschillende edities. Een tweede verandering is dat het aantal standaardregistraties voor zorginstellingen is verminderd.

HACCP Zorg

De e-learningmodules van Knowledge Monk zijn aangepast aan de recente ontwikkelingen. Waar Knowledge Monk voorheen verschillende HACCP-cursussen had voor zorginstellingen, zorgrestaurants en woonvormen, is alles nu gebundeld in één e-learning HACCP Zorg.

In deze e-learning leren deelnemers alles wat ze moeten weten over voedselveiligheid in de zorg. In heldere taal en met veel praktijkvoorbeelden is de lesstof voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Schaf de e-learning HACCP Zorg nu aan

Inhoud van de online cursus HACCP Zorg

Met leuke en informatieve animaties, quizzen en oefentoetsen doen medewerkers in de zorg de benodigde kennis op over HACCP in de zorg. Te beginnen met de basis van HACCP, waarbij deelnemers leren wat HACCP betekent en waarom de HACCP-regels zo belangrijk zijn tijdens het werk in de zorg.

Vervolgens gaat de cursus in op de gevaren voor de voedselveiligheid en hoe je veilig en hygiënisch kunt werken. Dit hoofdstuk behandelt onder meer hoe je gevaar kunt voorkomen en wat te doen bij besmetting met een virus. Ook krijgen deelnemers kennis aangereikt over allergenen en kruisbesmetting.

Werken met voedingsmiddelen in de zorg

In de les ‘werken met producten’ leren deelnemers welke processen er allemaal zijn rondom het werken met voedingsmiddelen en waar op te letten bij deze processen. Deelonderwerpen betreffen het inkopen, opslaan, bereiden, serveren en afruimen, terugkoelen en invriezen, verpakken, regenereren en transporteren van producten, evenals de houdbaarheid ervan.

Het laatste onderdeel van de e-learning HACCP Zorg gaat over hygiëne. Wat is persoonlijke hygiëne, hoe zorg je voor goede handhygiëne en hoe ga je om met bijvoorbeeld afval en ongedierte? Ook schoonmaak en onderhoud komen aan de orde in deze les.

Na deze online cursus weten deelnemers alles over hygiëne en voedselveiligheid in de zorg. Bij het met goed gevolg afsluiten van de toets aan het einde ontvangen deelnemers bovendien een certificaat.

Zorg dat de voedselveiligheid in jouw zorgorganisatie is geborgd doordat medewerkers over de benodigde HACCP-kennis beschikken en dit goed kunnen toepassen in de praktijk.

Koop de e-learning HACCP Zorg Neem contact op