De uitvoering van de Wet Zorg en dwang verloopt traag

“De uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) verloopt nog te traag. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De implementatie van beide wetten loopt vertraging op door de coronamaatregelen. Zo konden lange tijd onder andere scholingen voor zorgverleners niet doorgaan, net als de (multidisciplinaire) overleggen of consultaties door externe deskundigen.”

Dit is de inleiding van een nieuwsbericht op de website van Vilans. Tom Boekholt schreef dit naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd. Wat direct in het oog springt en zelfs een doorn in het oog is, is de zin waarin staat dat scholingen voor zorgverleners niet door konden gaan. Hieruit blijkt dat er bij scholing nog steeds vaak wordt gedacht aan een groep mensen die in een zaaltje uitleg krijgt over een onderwerp. Het is begrijpelijk dat je theorie in de praktijk moet toepassen in de praktijk en dat daar ook oefening voor nodig is. Het goede nieuws is dat een goede e-learning inmiddels zo veel verschillende werkvormen kent dat deze manier van scholen inmiddels niet alleen een aanvulling is op “offline scholing”, maar zelfs als basis kan dienen. Zo heeft Knowledge Monk de training ‘Wet Zorg en Dwang’ online zo ingericht dat iedereen de stof begrijpt en ook leert toepassen.

Naast online trainen, heeft een training waarbij deelnemers casuïstiek uit hun praktijk kunnen inbrengen en hiermee oefenen natuurlijk toegevoegde waarde. Zusterbedrijf Threewise Zorgacademie kan daarvoor zorgen en doet dit zelfs online. Tijdens een digitale bijeenkomst wordt besproken, van gedachten gewisseld, casuïstiek ingebracht en geoefend. Er kan zelfs gewerkt worden met een trainingsacteur. Lees meer over de training Wet zorg en dwang op de website van Threewise.

De trainingen, die naast de e-learning plaatsvinden zijn wel een toevoeging. Het volgen van de e-learning modules levert de deelnemers echter al zoveel kennis en toepassingsvaardigheden op, dat elke zorgorganisatie die hiervoor kiest al een enorme sprong maakt in de implementatie.

Naast scholing zijn er meer vertragende factoren. Lees het rapport van de inspectie nog eens rustig door en maak een actieplan voor jouw organisatie.

Interesse in de e-learning Wet Zorg en Dwang? Ga dan naar onze webshop.