E-learning voor voedingsassistenten herzien met behulp van de werkvloer

Knowledge Monk heeft de online cursus Voedingsassistent onlangs herzien, met input van vele zorgprofessionals en specialisten. Hiermee biedt Knowledge Monk als enige aanbieder een complete e-learningmodule voor voedingsassistenten die volledig up to date is.

Veel organisaties in de ouderenzorg en ziekenhuizen werken met voedingsassistenten. Zij hebben soms een andere functienaam, maar hebben in ieder geval de belangrijke hoofdtaak om het eten en drinken aan de zorgvrager te presenteren. Het vak bestaat al lang, maar er zijn veel ontwikkelingen en nieuwe inzichten die de invulling van het werk beïnvloeden.

Knowledge Monk heeft samen met zusterbedrijf Threewise zorgacademie een uitgebreide e-learningmodule gemaakt waarmee alle noodzakelijke kennis wordt geleerd. De benodigde vaardigheden worden eventueel door Threewise in fysieke trainingen aangeleerd en geoefend.

Opleidingstraject in ziekenhuizen

In een aantal ziekenhuizen loopt momenteel een opleidingstraject waarbij Threewise een opleidingsprogramma verzorgt dat wordt ondersteund met e-learning van Knowledge Monk. Drie van deze ziekenhuizen hebben, met hulp van vakspecialisten, de e-learning helemaal doorlopen en voorzien van commentaar en aanvullingen. Het betreft een universitair ziekenhuis en twee topklinische ziekenhuizen. Diëtisten, logopedisten, ziekenhuishygiënisten, voedingsassistenten en leidinggevenden hebben hun steentje bijgedragen.

Bekijk de cursus Voedingsassistent online

Daarnaast biedt Threewise drie varianten voor het opleiden van voedingsassistenten:

1. Opleiding via de derde leerweg
Een opleiding via de derde leerweg leidt bij Threewise tot een erkend mbo-diploma, maar dan in kortere tijd. Deze opleiding op mbo-2 niveau duurt gemiddeld 9 maanden en bevat 16 lesdagen, waarin de nadruk ligt op onderwerpen die voor een voedingsassistent van belang zijn.

2. BBL-opleiding
Met een BBL-opleiding op mbo-2 niveau leidt Threewise (aankomende) voedingsassistenten op. Dat kan in één jaar en in twee jaar. In tegenstelling tot een opleiding via de derde leerweg kent BBL een urennorm: van de minimaal 850 uren onderwijs per jaar zijn er minimaal 200 bestemd voor klassikaal onderwijs. Ondanks de urennorm en hogere verletkosten dan bij een opleiding via de derde leerweg, is BBL nog altijd een populaire leerweg bij organisaties.

3. Niet-kwalificerende opleiding
Een niet-kwalificerende opleiding tot voedingsassistent leidt niet tot een mbo-diploma, omdat vakken als Nederlands, rekenen of burgerschap ontbreken. Het voordeel hiervan is dat deelnemers zich volledig kunnen richten op het leren van vakgerelateerde kennis en vaardigheden. De opleiding wordt volledig op maat voor de opdrachtgever ontwikkeld. Deelnemers ontvangen bij goed gevolg een certificaat.

Ontdek de opleiding Voedingsassistent of Bekijk alle e-learningmodules voor de zorg 

Neem contact op

Lees ook:

E-learning: de beste cursussen en trainingen voor professionals

Verpleegkundig rekenen: uitleg, formules en oefenen