HORECA: REGELS PER 1 JULI

Welke regels gelden er voor de horeca?

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen). Iedereen heeft een vaste zitplaats en leeft de hygiënemaatregelen na.

Voor binnen geldt per 1 juli dat reserveren en een gezondheidscheck (bent u verkouden of heeft u koorts) verplicht zijn als er plaats is voor meer dan 100 personen per ruimte (exclusief personeel). Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht. Voor terrassen buiten met ruimte voor meer dan 250 personen geldt dat zij ook verplicht zijn te werken op basis van reservering en een gezondheidscheck. Bij een kleiner aantal gasten is dit niet verplicht.

Veel restaurants en cafés hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel.

Hoeveel gasten mag een restaurant, café of terras ontvangen?

De belangrijkste regels per 1 juli zijn dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren en een zitplaats hebben. De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden. Als er binnen meer dan 100 en buiten meer dan 250 gasten ontvangen kunnen worden, dan zijn reserveren en een gezondheidscheck verplicht.

Wanneer moet er gereserveerd worden?

Reserveren is per 1 juli verplicht als een locatie binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel) kwijt kan op 1,5 meter afstand (tenzij personen uit 1 huishouden komen). Kijk op de website van het restaurant, café, terras of evenement welke maatregelen van toepassing zijn.

Waarom moeten gasten reserveren bij meer dan 100 personen binnen en meer dan 250 personen buiten?

Om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden is reserveren boven deze aantallen per 1 juli verplicht. Dit is op advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Moet ik de contactgegevens van mijn gasten registreren?

Het is niet verplicht om contactgegevens van gasten te registreren.

Wanneer moet er een gezondheidscheck plaatsvinden?

Als binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel) ontvangen worden is een gezondheidscheck per 1 juli verplicht. Tot en met 30 juni is een gezondheidscheck altijd verplicht voor gasten binnen in een restaurant of café.

Wat is een gezondheidscheck?

In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker de bezoeker of de bezoeker verkouden is of koorts heeft.

Kan een kuchscherm ervoor zorgen dat gasten geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden?

Naar het gebruik van kuchschermen wordt nog gekeken. Totdat hierover een besluit is genomen, vormen kuchschermen binnen geen alternatief voor de 1,5 meter regel. Buiten is het wel mogelijk om een kuchscherm te plaatsen in plaats van 1,5 meter afstand te houden.

Welke gelegenheden moeten nog gesloten blijven?

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten tot 1 september. Tegen die tijd wordt besloten wanneer ze weer open mogen.

Gaan coffeehops weer open?

Voor coffeeshops geldt nog tot en met 30 juni dat er alleen afgehaald mag worden, daarna mogen zij weer volledig open.

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Ja, het verbod op vergunningsplichtige evenementen is opgeheven. Gemeenten zullen aanvragen voor evenementen per 1 juli weer in behandeling nemen. Hierbij zullen ook de maatregelen worden bekeken die nodig zijn om het evenement veilig en op 1,5 meter te kunnen laten doorgaan. Door het vergunningstraject kan het nog even duren voordat evenementen plaatsvinden.

Wie besluit of ik een evenement kan organiseren?

Per 1 juli kunnen weer vergunningen voor evenementen worden aangevraagd. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Gemeenten zullen aanvragen voor evenementen weer in behandeling nemen. Hierbij zullen ook de maatregelen worden bekeken die nodig zijn om het evenement veilig en op 1,5 meter te kunnen laten doorgaan.

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?

Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen.

Binnen: in ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.

Buiten:

  • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierentuinen of op de kermis, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
  • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
  • In situaties waarin reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats niet mogelijk zijn, geldt een maximum van 250 personen.

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca- of evenementensector?

Nee. Bedrijven in de sector kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het tweede noodpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.