Sluit de Wet zorg en dwang wel aan op de praktijk?

Op 11 januari kwam één vandaag met een reportage over de Wet zorg en dwang. Daarin werd aangegeven dat de wet niet te doen is door de stortvloed aan regels. Daarin werd gewezen op de extra druk die ontstaat voor medewerkers door administratieve rompslomp en onwetendheid. “Veel medewerkers hebben geen idee hoe ze alle nieuwe regels die nu gelden kunnen toepassen, met als gevolg dat ze eerder te weinig doen om maar niet in overtreding met de wet te zijn.”

De overheid heeft geprobeerd met deze problemen rekening te houden door van 2020 een overgangsjaar te maken. VWS heeft eind december aangegeven dat zorginstellingen in 2020 de ruimte krijgen om procedures aan te passen aan de nieuwe wetgeving, maar dat het niet is toegestaan dat de wet op bepaalde onderdelen niet wordt uitgevoerd, zoals Actiz en VGN voorstellen.

Dit betekent in de praktijk dat iedereen zich wel aan de wet dient te houden. de V&VN geeft daarbij het volgende advies:

Intramuraal
Het advies van V&VN is kort maar krachtig: ‘volg de wet’. Dat geldt voor iedereen in Nederland, maar voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is dit ook onderdeel van de professionele beroepsstandaard die in het tuchtrecht wordt getoetst. Als verzorgende val je niet onder het tuchtrecht, maar natuurlijk wel onder het gewone recht.

Extramuraal
Normaal gesproken zou ook voor de wijk het advies van V&VN kort maar krachtig zijn: ‘volg de wet’. Alleen zijn in de wijk de randvoorwaarden van de wet nog steeds niet op orde, zoals in november in het bericht van V&VN al is aangegeven. Dit betekent dat V&VN verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de wijk nu adviseert om geen onvrijwillige zorg in het dagelijkse werk toe te passen totdat er meer duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid van de wet in de wijk.

Volg het stappenplan
Voor iedere zorgverlener is het advies om zoveel mogelijk het stappenplan te volgen. In de praktijk blijken veel medewerkers dit nog niet of onvoldoende te kennen. Dit is gemakkelijk op te lossen door uw medewerkers de e-learning te laten volgen.