Digitalisering: vloek of zegen?

Digitalisering: vloek of zegen?

In het leren is er sprake van een digitale revolutie. Veel ontwikkelingen binnen de zorg hebben te maken met digitalisering. Maar hoe staan de medewerkers hierin? En bezitten zij de juiste vaardigheden om hierin mee te kunnen gaan? Onlangs is er door Ictivity onderzoek gedaan naar deze digitalisering. Tijdens het onderzoek zijn zowel hulpverleners als stafmedewerkers binnen verschillende leeftijdscategorieën ondervraagd. Het onderzoek heeft onder andere gekeken naar de houding tegenover digitalisering en ICT-skills om met de digitalisering mee te kunnen gaan. Het gehele onderzoek kun je hier lezen.

Positieve houding

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een grote groep medewerkers een positieve houding tegenover digitalisering heeft. Zo denken de ondervraagden dat het de kwaliteit van zorg ten goede komt en dat het kostenbesparing oplevert. Medewerkers binnen de zorg denken dus wel degelijk dat digitalisering voordelen met zich meebrengt!

De uitdaging ligt bij de ICT-skills

De uitdaging ligt niet in het veranderen van de houding ten opzichte van digitalisering, maar in het voorbereiden en eigen maken van de digitale middelen. Drie op de tien ondervraagden geeft aan dat zij beter kunnen worden voorbereid op de digitalisering. De helft van de ondervraagden geeft aan dat de eigen ICT-skills onvoldoende zijn om het werk goed te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor de ondervraagden uit alle leeftijdscategorieën en dus niet enkel voor de oudere generatie.

Oplossing: digitraining!

Om de vruchten te kunnen plukken van de digitalisering, moeten de medewerkers goed worden voorbereid en de juiste ICT-skills bezitten. Door middel van ‘digitrainingen’ kunnen medewerkers beter worden voorbereid op de digitalisering. Binnen deze trainingen wordt ook de digitale ‘know how’ van de medewerkers verhoogd. ‘Digitrainingen’ zorgen ervoor dat de digitale middelen optimaal kunnen worden benut.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.